Engasjer Deg
Sammen med oss!

I kampen for en mer rettferdig og likestilt verden for barn og unge som lever i ekstrem fattigdom. 

VÅRT ARBEID I KENYA

Vi jobber for å gi Masaibarn og unge et bedre liv gjennom økonomisk støtte som sikrer skolegang og andre grunnleggende behov. Dette bidrar til å gi hvert enkelt barn en bedre hverdag og en lysere fremtid. Vi starter bygging av vårt utdanningssenter på organisasjonens tomt så fort alle ressurser er på plass.

I dag støtter vi barn og deres familier der 100% av inntektene går direkte til innkjøp av mat, skolepenger og andre nødvendige ressurser som støtter opp mot vårt formål.

VÅR MISJON

Utdanning og læring

Gi hvert enkelt barn muligheten til å gå på skole, lære å utvikle kunnskap og viten om deres egne rettigheter og muligheter i livet.

Idrett og felleskap

Skape et felleskap gjennom sportslig aktivitet. Idrett er en motiverende faktor som åpner opp for andre muligheter i livet.

Inspirere og engasjere

Inspirere og engasjere unge mennesker til å ta del i kampen mot en mer rettferdig og likestilt verden.

GI EN GAVE

SLIK BLIR PENGENE FORDELT

Vårt arbeid drives av frivillighet og engasjement, der 100% går direkte til vårt arbeid i Kenya. Resterende utgifter (administrerende i Kenya) betales av spesifikke sponsorer og styret selv.

0%
Til formålet
0%
Til inntektsgivende arbeid
0%
Til administrasjon

Ønsker du å sende direkte til vår giverkonto:

1506 46 87880

Våre Prosjekter

Vi bygger sport -og utdanningssenter

Vi skal bygge og utvikle et sport -og utdanningssenter på organisasjonens tomt i Narok, Kenya. Her skal vi daglig arbeide for å gi barn et tryggere og bedre liv. Vi trenger all hjelp vi kan få og ta gjerne kontakt med vår leder for å delta i vårt byggeprosjekt.

Bli frivillig i Norge

Vi har nylig startet opp og trenger unge dedikerte mennesker til å ta del i vårt prosjekt. Høres dette ut som noe for deg, ta kontakt med vår leder Emma Sandvik på tlf: 41 36 90 40.

Sport og aktivitet

Vi ønsker å bidra til å gi barn sportslige muligheter gjennom et motiverende idrettsbasert miljø, der sport inspirerer til en bedre framtid. Paul Nyngo`owo Otieno er hovedansvarlig for utviklingen av vårt sportsenter, som i fremtiden skal drive flere ulike idretts programmer.

Utdanning og kunnskap

Utdanning er nøkkelen til et bedre liv! Vi støtter barn økonomisk med skolerelaterte midler. Vårt utdanningssenter skal bygges om til en plattform som daglig skal tilby ressurser som sørger for at alle får muligheten til å prestere på skolen.

nb_NONorwegian