Vi er unge mennesker som jobber sammen for å bedre livskvaliteten til Masaibarn og unge som lever i ekstrem fattigdom i Narok, Kenya. 

Mara Action Aid ble opprinnelig startet opp i Kenya, da Emma Helgesen Sandvik selv var bosatt der og arbeidet som frivillig. I møte med Paul Otieno, en svært dyktig og engasjert mann, utviklet deres arbeid seg raskt til organisasjonen Mara Action Aid.

Her jobber engasjerte mennesker med ulik bakgrunn, der alle deler en forpliktelse og interesse i vårt arbeid!

VÅRT ARBEID

Vi arbeider for å bedre livskvaliteten til Masaibarn og øke deres tilgang til ressurser som gir dem friheten til å bestemme over sin egen framtid. Våre prosjekter vil legge vekt på å fremme hvert enkelt barns grunnleggende rettigheter og behov. Mange jenter opplever ofte å ikke få de samme mulighetene, ved å sørge for tilgang til en kvalitetsbasert læring ønsker vi å fremme deres posisjon. 

Organisasjonen eier i dag en tomt på 8093 Kvadratmeter i Narok, Kenya. Når alle midler er på plass skal vi bygge å utvikle et sport -og utdanningssenter som daglig skal tjene lokale Masaibarn i område. Dette bygges om til en plattform som alltid skal benyttes til vårt formål;

Ved å løfte barn, med deres familier, ut av ekstrem fattigdom og inn på skoler, jobber vi for at barn som lever i vanskelige forhold kan få muligheten til å bestemme over sin egen fremtid. Slik kan vi alle bidra til å ta en viktig del i samfunnets utvikling; ved å investere i deres fremtid kan vi bidra til at unge blir en ressurs for nærområdet og sammen kan vi jobbe for å bekjempe den enorme urettferdigheten i verden.

VI STØTTER MASAIBARN

Vårt arbeid er rettet mot Masaibarn som lever i ekstrem fattigdom, der mulighetene er minimale. Masai folket er en urbefolkning som holder til i Tanzania og Kenya. Befolkningen lever på gamle tradisjonelle levemåter og er avhengig av kvegdrift som sin essensielle inntekt. Klimaendringene har ført til mangel på beiteområder som er avgjørende for å ivareta deres levebrød.

I masaikulturen er spesielt jenter undertrykte og har få rettigheter. I tenårene omskjæres jenter som en del av et overgangsritual til voksen alderen, hvorav deres fremtid heretter blir bestemt ut ifra dette. Masaifolket er et eksempel på en liten del av verdens befolkning som i dag påvirkes av den globale urettferdige utviklingen og klimaendringene som tar sted.

Vi ønsker å legge til rette for en bedre, tryggere og mer likestilt barndom der barn utvikler kunnskap og viten om deres rettigheter og muligheter i livet!

STIFTELSE INFORMATION

Mara Action Aid er en frivillig organisasjon registrert i enhet- og frivillighetsregisteret, April 2020. Organisasjonen ble stiftet av Emma Helgesen Sandvik fra Arendal, i samarbeid med Paul Nyang´Owo Otieno fra Kenya. Våre stiftere var begge bosatt i Kenya før organisasjonen opprinnelig ble registrert i Norge. Vår styreleder kjøpte da en tomt på 8093 Kvadratmeter i Narok, Kenya som nå overgis som gave til organisasjonen og vil dermed alltid benyttes til vårt formål. 

MØT VÅRT TEAM

Mara Action Aid drives av styret og våre frivillige.

Administrerende i Norge

IMG_0243

Emma Helgesen Sandvik

Grunnlegger og leder av Mara Action Aid.

Alder: 22 år, student ved OsloMet.

D

Maren Kløftsrud Jauert

Frivillighetsansvarlig

Alder: 22 år, student ved OsloMet.

IMG_1608

Kristine Burkovska Jacobsen

Ressursansvarlig

Alder: 22 år, student ved OsloMet.

Administrerende i Kenya

91417101_10158215271406449_5257898633050718208_n

Paul Nyang ‘owo Otieno

Grunnlegger av sportsprogrammene / nestleder

Alder: 37 år. Forsker innen sport og fredsarbeid på Kenyatta universitet i Nairobi. Tar i dag sin doktorgrad for Africa Union.

Trykk for mer info

DSC_0643

Joel Kudate

Lokal kontakt person og frivillig i Narok

Fadderansvarlig i Narok, Kenya

DSC_0641

Linda Otieno

Lærer og prosjekt/ fadder ansvarlig

Sekretær og styremedlem i Kenya

Bilde Redaktør: Qutubkhan Musajee

E-post: qkphotographer@gmail.comStyret i Kenya

Styreleder: Emma Helgesen Sandvik

Nestleder: Paul Nyang’owo otieno

Sekretær: Linda Otieno

Medlem: Geir Sandvik 

Medlem: Jon Mbenzwa Iriri

Styret i Norge:

Styreleder: Emma Helgesen Sandvik

Nestleder: Paul Nyang’owo otieno

Medlem: Geir Sandvik

nb_NONorwegian