SALGSBETINGELSER

1. Partene og kontaktinformasjon

Selger

Firmanavn: Mara Action Aid

E-post: maraactionaid@gmail.com

Telefonnummer: 41 369 040

Organisasjonsnummer: 924 969 288

Kjøper

Den personen som foretar bestillingen

2. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av betalingskort eller kredittkort. Vi benytter Nets Netaxept for å sikre trygg betaling. Bedrifter kan få tilsendt faktura.

Følgende betalingskort kan brukes: Visa og Mastercard

4. Ordrebekreftelse

Når Mara Action Aid har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post.

5. Levering

Varene pakkes og sendes normalt innen 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse per e-post når varen(e) er sendt.

Dersom Mara Action Aid mottar uavhentede pakker i retur vil fraktkostnader for ny utsendelse faktureres kunden.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til

avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til

hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som

skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett

innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de

foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen

angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av

varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og

opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil

angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått

informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Et angrerettskjema vil bli sendt per mail med ordrebekreftelsen.

Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Mara Action Aid hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:

Mara Action Aid behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Mara Action Aid oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Mara Action Aid benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Mara Action Aid og ber om dette. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Mara Action Aid.

Alle personer Mara Action Aid har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Ved spørsmål, vennligst kontakt giverservice tlf +47 41 369 040, eller per e-post maraactionaid@gmail.com

 

Fadderordning

Våre mnd faddere blir trukket hver 30 dag i mnd.